Προστασία από Κακόβουλο Λογισμικό

Το Πρόβλημα

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπολογιστές είναι προφανώς το κακόβουλο λογισμικό (malware).

Ο συγκεκριμένος όρος συμπεριλαμβάνει διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων, όπως οι ιοί, τα trojans, τα worms, τα backdoors, κλπ.

Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα σε υπολογιστές οι οποίοι στηρίζονται στο λειτουργικό σύστημα Linux είναι σημαντικά πιο περιορισμένο σε σχέση με υπολογιστές οι οποίοι κάνουν χρήση άλλων λειτουργικών. 

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός προγράμματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό κρίθικε απαραίτητη γιατί:

- ακόμα και το Linux δεν είναι απόλυτα προστατευμένο από διάφορα είδη κακόβουλου λογισμικού

- θεωρήθηκε σκόπιμο ο χρήστης της Διανομής Ασφάλειας να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού σε περιοχές εκτός του filesystem της Διανομής Ασφάλειας, όπως π.χ. κάποιο άλλο λειτουργικό που συνυπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη μαζί με τη Διανομή Ασφάλειας, σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης κλπ.

Η Αντιμετώπιση  

H Διανομή Ασφαλείας ενσωματώνει το πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό AVG Free for Linux.

To πρόγραμμα παρέχει βασική προστασία από τα πλέον συνήθη είδη κακόβουλου λογισμικού, όπως ιούς, trojans, κλπ. 

Η προστασία παρέχεται μέσω του avgd service το οποίο εκτελείται στο background.

 Tαυτόχρονα, προκειμένου να γίνει η διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος όσο το δυνατόν ευκολότερη για το χρήστη, παρέχεται και γραφική διεπαφή (GUI) χειρισμού του AVG antivirus (AVGui) το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό από την ομάδα έργου. 

Ο πηγαίος κώδικας του AVGui είναι διαθέσιμος στο παρακάτω link: https://bitbucket.org/pkaramol/avgui

Air Jordan XIII 13 Shoes