Προστασία από Ακατάλληλο Υλικό

Το Πρόβλημα

Δεδομένου ότι η Διανομή Ασφάλειας απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, κρίνεται απαραίτητη η λήψη κάποιων στοιχειωδών προληπτικών μέτρων για την προστασία των παιδιών από την πρόσβαση σε sites με ακατάλληλο / προσβλητικό περιεχόμενο.

Πέρα από το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πολλά όσον αφορά την προστασία ενός παιδιού από την πρόσβαση σε ανάρμοστο υλικό σχετίζονται και με την εκπαίδευσή του και την εν γένει νοοτροπία του νεαρού / εφήβου, είναι καλό, ένα προσαρμοσμένο λειτουργικό σύστημα το οποίο διανέμεται σε μαθητές Γυμνασίου (σε παιδιά των πρώτων εφηβικών χρόνων δηλαδή) να ενσωματώνει τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας που θα προσφέρουν το κατάλληλο επίπεδο αποτροπής από πρόσβαση σε sites με πορνογραφικό / ρατσιστικό / στοιχηματικό κλπ. περιεχόμενο.

Η Αντιμετώπιση 

Το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα για τον παραπάνω σκοπό είναι το Dansguardian.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία είναι ανοιχτού κώδικα, εγκαθίσταται μαζί με έναν κατάλληλο proxy (κατά προτίμηση squid ή privoxy - στη Διανομή Ασφάλειας χρησιμοποιείται ο δεύτερος) και χρησιμοποιώντας κατάλληλες λίστες από απαγορευμένους ιστότοπους σε συνδυασμό με content-filtering τεχνικές, αποτρέπει την πρόσβαση σε απαγορευμένα sites.

Ουσιαστικά το πρόγραμμα Dansguardian αποτρέπει την πρόσβαση σε ακατάλληλες ιστοσελίδες μέσω ενός συνδυασμού 3 επιπέδων φιλτραρίσματος:

  • αξιοποιώντας λίστες με απαγορευμένες διευθύνσεις
  • μέσω της τεχνικής PICS filtering
  • μέσω κατάλληλων αλγορίθμων για εντοπισμό συγκεκριμένων απαγορευμένων λέξεων

 

Nike LunarEpic Low Flyknit