Πίνακας Ελέγχου Ασφάλειας

Ο Πίνακας Ελέγχου Ασφάλειας (Security Control Panel) είναι μία εφαρμογή η οποία αναπτύσσεται ειδικά από την ομάδα έργου της Διανομής Ασφάλειας προκειμένου να προσφέρει στο μαθητή - χρήστη ευκολία χρήσης όσον αφορά:

α) την πληροφόρησή του σχετικά με τις σχετιζόμενες με την ασφάλεια του υπολογιστή του υπηρεσίες που εκτελούνται

β) τη δυνατότητα ελέγχου εκκίνησης και τερματισμού αυτών.

Παράλληλα, στο πάνω μέρος του Πίνακα Ελέγχου Ασφάλειας αποτυπώνεται γραφικά και αριθμητικά το ποσοστό των σχετιζόμενων με την υπολογιστική ασφάλεια υπηρεσιών που εκτελούνται, δίνοντας μία εποπτική απεικόνιση του βαθμού προστασίας που απολαμβάνει ο χρήστης.

Παρακάτω απεικονίζεται ένα πρώτο prototype του Πίνακα Ελέγχου Ασφάλειας ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη από την ομάδα έργου.

control panel

 

Shop Women's Sneakers by Brand