Ασφαλής Διαγραφή Αρχείων

Το Πρόβλημα

Διαγράφοντας ένα αρχείο από τον υπολογιστή, ακόμα και αν ακολουθήσει άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης, αυτό δε συνεπάγεται απαραίτητα ολοκληρωτική διαγραφή των αρχείων από το δίσκο δεδομένου ότι αυτό που διαγράφεται είναι η αναφορά στα δεδομένα αυτά. Το λειτουργικό σύστημα δεν μπαίνει απαραίτητα στη διαδικασία να σβήσει τα bits που αντιστοιχούν στο αρχείο που διαγράφτηκε προηγουμένως από το σκληρό δίσκο. Απλά μαρκάρει το χώρο που καταλαμβάνεται από τα δεδομένα του αρχείου που διαγράφτηκε ως αχρησιμοποίητο. Έτσι, το αρχείο συνεχίζει να υπάρχει στο δίσκο, ακόμα και αν δεν εμφανίζεται στο λειτουργικό σύστημα και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρις ότου κάποιο άλλο αρχείο γραφτεί στο χώρο που βρισκόταν το παλιό αρχείο. 

Έτσι, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, είναι δυνατό, αρχεία που έχουν απλώς διαγραφεί, να ανακτηθούν. Αυτό πολλές φορές είναι κάτι ανεπιθύμητο. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα ήταν, διαγράφοντας κάτι να είναι σχεδόν αδύνατη η ανάκτηση και ανάγνωση του από οποιονδήποτε.

Η Αντιμετώπιση    

Προκειμένου να επιτευθχεί ασφαλή διαγραφή αρχείων, δεν αρκεί απλά η διαγραφή της αναφοράς που αναφέρθηκε πριν. Χρειάζεται να αντικατασταθούν με τυχαία δεδομένα, εκείνα που βρίσκονταν στο μέρος του δίσκου όπου βρισκόταν αρχικά το αρχείο προς διαγραφή. Διάφορα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί τα οποία αντικαθιστούν αυτή τη δουλειά του χρήστη με πολύ πιο σίγουρο και αυτοματοποιημένο τρόπο.

Μαζί με τη Διανομή Ασφάλειας θα διανέμεται προεγκατεστημένο και το πρόγραμμα ασφαλούς διαγραφής αρχείων Bleach Bit.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, παρέχει μία σειρά από ιδιαίτερα χρήσιμες δυνατότητες στο χρήστη, όπως την οριστική / ασφαλή διαγραφή αρχείων (shred), τη σάρωση ελεύθερου χώρου στο δίσκο για την οριστική εξάλειψη αρχείων τα οποία είχαν διαγραφή από άλλες εφαρμογές, τη διαγραφή των αποθηκευμένων cookies, τη διαγραφή του ιστορικού πλοήγησης στον Firefox καθώς και πληροφορίες που έδωσε ο χρήστης συμπληρώνοντας διάφορες online φόρμες κ.α.

 

Οδηγίες Χρήσης

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται ο βασικός τρόπος χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος

Shop Women's Sneakers by Brand