Σύστημα Διαδικτυακής Προστασίας PROTOS

 

To Πρόβλημα

Συχνά, η κακόβουλη διαδικτυακή δραστηριότητα, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια ολόκληρων δικτύων και όχι τόσο προσωπικων υπολογιστών, δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί μόνο με τη χρήση του τείχους προστασίας (firewall). Αυτό συμβαίνει γιατί συχνά αυτή η δραστηριότητα εντάσσεται σε γενικότερες στρατηγικές ανίχνευσης αδυναμιών δικτύων / υποδικτύων και εκμετάλλευσης αυτών προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των υπολογιστών ενός ευάλωτου συστήματος. 

Η προληπτική στρατηγική για την αποφυγή εκμετάλλευσης αδυναμιών του δικτύου από κακόβουλους χρήστες απαιτεί συνήθως το γενικότερο monitoring των δικτύων με χρήση εξειδικευμένων συστημάτων τα οποία παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη γενικότερη μορφή της διαδικτυακής κίνησης όπως αυτή εξελίσσεται και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα πρότυπα κίνησης τα οποία αντιστοιχούν σε κακόβουλη δραστηριότητα και άρα προσπάθειες εκμετάλλευσης αδυναμιών του δικτύου,

Τα συστήματα αυτά είναι γνωστά ως Intrusion Detection Systems

 

Η Αντιμετώπιση 

Στη Διανομή Ασφάλειας θα υπάρχει προεγκατεστημένος και ο αισθητήρας του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Επικινδυνότητα στο Διαδίκτυο PROTOS

Το Σύστημα PROTOS αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και αποσκοπεί σε κλιμάκωση της τάξης των 150.000 χρηστών, με σκοπό να γίνει το μεγαλύτερο ελληνικό IDS. Στα πλαίσια αυτά, οι αισθητήρες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός συστήματος το οποίο ανιχνέυει τη διαδικτυακή κίνηση και προειδοποιεί για κακόβουλη δραστηριότητα θα είναι προεγκατεστημένοι στη Διανομή Ασφάλειας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας τόσο των μεμονομένων χρηστών όσο και των δικτύων στα οποία αυτοί συμμετέχουν.

Αναλυτικές πληροφορίες και δυνατότητα μεταφόρτωσης του PROTOS στο site της εφαρμογής, στο ακόλουθο link: http://protos.cti.gr

 

Air Jordan VII 7 Retro 304775