Η Πράξη της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Διανομής Ασφάλειας πραγματοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενίσχυσης ψηφιακής εμπιστοσύνης η οποία είναι εναγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ.

Στόχος της είναι η κάλυψη θεμάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με έμφαση στην παραγωγή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών/περιεχομένου καθώς και στην παραγωγή υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Ο στόχος αυτός έχει σχεδιαστεί να επιτευχθεί μέσα από τις εξής ενέργειες:

1) τη δημιουργία ενημερωτικής διαδικτυακής Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κ.α.) σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, καθώς τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών παιχνιδιών με θέμα την ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου και με τελικούς χρήστες τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

2) την εφαρμογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε σχέση με την επικινδυνότητα του διαδικτύου για την εκπαιδευτική κοινότητα

3) την Διανομή Ασφάλειας

 

H ευρύτερη διανομή των αποτελεσμάτων του έργου έχει ήδη αρχίσει στα σχολεία με συγκεκριμένη εγκύκλιο.

Nike Shoes
secure_distro NoScript: Προστασία από κενά ασφαλείας του browser - Εγκατεστημένο στην έκδοση του firefox της Διανομής Ασφάλειας: https://t.co/e7mvvHPZzl
secure_distro Ghostery: Προστασία της ιδιωτικότητάς του κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο / Ενσωματωμένο στην Διανομή Ασφάλειας: https://t.co/rHt4OpbznP
secure_distro H εγκύκλιος για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της Πράξης "Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης" - http://t.co/cluXBqIYMb
secure_distro Η Διανομή Ασφάλειας από το ΙΤΥΕ Διόφαντος: https://t.co/xn893PFVlh
secure_distro Η Διανομή Ασφάλειας από την ΕΛΛΑΚ: http://t.co/oDhDMecOrw