Εγκατάσταση Διανομής Ασφάλειας

Η Διανομή Ασφάλειας προορίζεται για χρήση στην έκδοση 14.04 της διανομής Ubuntu του Linux. 

H διαθέσιμη έκδοση είναι ακόμα σε διαδικασία testing.

 

Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας εγκατάστασης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο firefox browser είναι εγκατεστημένος και ότι έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά (ώστε να έχουν δημιουργηθεί τα αρχεία στο φάκελο ~/.mozilla)

 

Για την εγκατάσταση της Διανομής Ασφάλειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σύνδεση του υπολογιστή με το Διαδίκτυο ενώ ο χρήστης που εκτελεί την εγκατάσταση θα πρέπει να έχει δικαιώματα sudo.

Ανοίγουμε ένα τερματικό του Ubuntu και εκτελούμε τα παρακάτω βήματα:

(κατά την εκτέλεση της πρώτης εντολής πιθανότατα θα ζητηθεί και το password του χρήστη ο οποίος εκτελεί την εγκατάσταση)

 

1. sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Για την προσθήκη του αποθετηρίου μέσω του οποίου διατίθεται ανεπίσημα η έκδοση 8 της Oracle Java και η οποία είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση της Διανομής Ασφάλειας.

 

 2. sudo add-apt-repository 'deb http://secure-distro.cti.gr/debs binary/'

Για την προσθήκη του αποθετηρίου του ΙΤΥΕ μέσω του οποίου διατίθεται η Διανομή Ασφάλειας.

 

 3. sudo apt-get update

Για να ενημερωθούν οι λίστες με τα διαθέσιμα πακέτα από τα αποθετήρια που έχουν προστεθεί στο σύστημά μας.

 

 4. 

Για εγκατάσταση σε Ubuntu/64bit: sudo apt-get install secure-distro-amd64

Για εγκατάσταση σε Ubuntu/32bit: sudo apt-get install secure-distro-i386

 

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα απαιτηθεί η αποδοχή της άδειας χρήσης της Oracle Java 8.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο χρήστης πρέπει να επανεκκινήσει το σύστημα προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την Διανομή Ασφάλειας.

Nike Run